Familiegeschiedenis JANSSEN
Start  | Welke nationaliteit? | Jonge vaandeldragers | Fotogalerij | Contact
andreas arnoldus janssenaajanssenvoorfabriekkinderenjwasybilla adelgunda stinkes
Inhoudsopgave

De eerste en tweede generatie: van Helden naar Tegelen

De derde generatie:
Andreas Janssen

Pottenbakkers

De vierde generatie:
Josephus Laurentius
Janssen


Joseph Engels

De vijfde generatie:
Andreas Arnoldus Janssen


Naar Deventer


De pottenbakkerij

De zesde generatie

De zevende generatie

De achtste generatie

De familie Koolhof

De familie Engels

De familie Bernards

Andere zijtakken


Overige informatie


Inleiding

Families Janssen zijn er talloze. Wij beschrijven hier een familie Janssen, en wel de familie Janssen die in de 18de en 19de eeuw in het Limburgse Tegelen woonde en in de 20ste eeuw in het Overijsselse Deventer. Wij hebben informatie gevonden die teruggaat tot ongeveer 1700 en reikt tot het heden. De familie kent als zoals alle families veel vertakkingen. In het kader van deze beschrijving proberen we ons (in eerste instantie) zo veel mogelijk te beperken tot de rechte lijn. Deze loopt van Lambertus Janssen, die samen met zijn echtgenote Catharina Gommans in het begin van de 18de eeuw in Helden bij Tegelen leefde tot de huidige tijd. Met name zullen we aandacht besteden aan de periode tussen ongeveer 1870 en 1970, de periode dat de familie Andreas Arnoldus Janssen met zijn gezin uit Tegelen vertrok om een nieuw bestaan in Deventer op te bouwen.

Wie zijn we? We zijn twee achterkleinkinderen van Andreas Arnoldus, namelijk Maria en Wim Janssen. Wij vonden de informatie voor deze beschrijving onder meer in mondelinge overlevering, in oude geschriften en ander materiaal in privť bezit, in officiŽle archieven en – vanzelfsprekend – via bronnen toegankelijk gemaakt via internet.
 
Het is ook via internet dat we deze beschrijving publiek willen maken. Deze aanpak heeft een aantal voordelen. In de eerste plaats kunnen werkende weg steeds weer delen gepubliceerd worden, in de tweede plaats kunnen – indien noodzakelijk – steeds weer verbeteringen en aanvullingen worden aangebracht. Tenslotte kan middels een internetpublicatie veel achtergrondinformatie via links opgeroepen worden.
Deze familiegeschiedenis bestaat uit twee naast elkaar lopende delen: een zakelijke beschrijving zo mogelijk aangevuld met een historische impressie en een opsomming met verwijzingen naar documenten met achtergrondinformatie.

Wij hebben er voor gekozen om de familiegeschiedenis zo veel mogelijk in de tegenwoordige tijd te schrijven. Zo wordt de lezer optimaal betrokken bij het verleden.

Stamboom
Deze link geeft een overzicht van alle ons bekende leden van onze stamboom
Documenten
 
Waar komt de naam JANS(S)EN vandaan?