Familiegeschiedenis JANSSEN
Start  | Welke nationaliteit? | Jonge vaandeldragers | Fotogalerij | Contact
andreas arnoldus janssenaajanssenvoorfabriekkinderenjwasybilla adelgunda stinkes
Inhoudsopgave

De eerste en tweede generatie: van Helden naar Tegelen

De derde generatie:
Andreas Janssen

Pottenbakkers

De vierde generatie:
Josephus Laurentius
Janssen


Joseph Engels

De vijfde generatie:
Andreas Arnoldus Janssen


Naar Deventer


De pottenbakkerij

De zesde generatie

De zevende generatie

De achtste generatie

De familie Koolhof

De familie Engels

De familie Bernards

Andere zijtakken


Overige informatie
De pottenbakkerij.

Op 17 of 18 juli 1893 (de verschillende documenten spreken elkaar tegen) start  Andreas Arnoldus zijn eigen pottenbakkerij in Deventer. Hij is dan 43 jaren oud. Beter gezegd de bouw van zijn pottenbakkerij start. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer hebben namelijk pas in de loop van juni 1893 een vergunning verleend. En naar we mogen aannemen is de bouw pas na de vergunningverlening gestart. In de documenten betreffende de aanvrage wijst niets erop dat al met de bouw begonnen is.

Onderstaand een foto van de oorspronkelijke bouwtekening van de potternbakkerij, onderdeel van de vergunningaanvrage.
fabriek ooievaarstraat

Wanneer de productie precies start is ons onduidelijk, ergens tussen eind 1893 en begin 1894.

Onderstaand een foto van de pottenbakkerij in vol bedrijf. Op deze foto zien we Andreas Arnoldus (in het midden) en zijn zoon Jacobus Willem Andries (geheel rechts, onze grootvader). Verder weten we dat de tweede persoon van links P.J.N. van Luit (geboren 4 mei 1863) is. Zijn functie was draaier/pottenbakker in de fabriek. Een van de overige twee personen kan de andere zoon Jacob Joseph Johannes  zijn. Jacobus Willem Andries neemt later het bedrijf van zijn vader over. Van Jacob Joseph Johannes is niet bekend of hij in de pottenbakkerij gewerkt heeft.

aajanssenvoorfabriek
Deze foto is een van de oudst bekende! Foto: familiearchief (ca. 1910).

Ga verder naar de volgende pagina.Stamboom


Documenten