Familiegeschiedenis JANSSEN
Start  | Welke nationaliteit? | Jonge vaandeldragers | Fotogalerij | Contact
andreas arnoldus janssenaajanssenvoorfabriekkinderenjwasybilla adelgunda stinkes
Inhoudsopgave

De eerste en tweede generatie: van Helden naar Tegelen

De derde generatie:
Andreas Janssen

Pottenbakkers

De vierde generatie:
Josephus Laurentius
Janssen


Joseph Engels

De vijfde generatie:
Andreas Arnoldus Janssen


Naar Deventer


De pottenbakkerij

De zesde generatie

De zevende generatie

De achtste generatie

De familie Koolhof

De familie Engels

De familie Bernards

Andere zijtakken


Overige informatie
Welke nationaliteit?

Onze familie komt oorspronkelijk uit Tegelen in het Zuid-Nederlandse Limburg. In ieder geval in de 18de eeuw woont de familie daar. Maar of ze echt Nederlanders zijn, is maar de vraag. Want is dit gedeelte van het huidige Nederlandse Limburg in die tijd wel Nederlands?
“Van 1719 tot 1794 behoorde de gemeente (Tegelen) aan den keurvorst van Beyeren, en was in de Kurphlaz ingelyfd. De zetel der regering was te Dusseldorp aan den Rhyn.” aldus de publicatie ‘Tegelen en Steyl, Herinneringen van Vader tot Zoon’ uit 1861.
In dezelfde publicatie lezen we dat:
“Van 1794 tot 1814 ging Tegelen over aan Frankryk,
 Van 1814 tot 1816 aan Pruisen,
 Van 1816 tot 1830 aan de Nederlanden,
 Van 1830 tot 1839 voorlopig aan BelgiŽn,
 en wierd den 22 juny 1839, ingevolge traktaat van Londen aan het koninkryk der Nederlanden, onder de naam van hertogdom Limburg terug gegeven.”

Staatsrechtelijk behoort de gemeente Tegelen dus tot 1816 niet toe aan het koninkrijk der Nederlanden of zijn voorloper: ‘De Republiek der Verenigde ProvinciŽn.’ Sociologisch gezien is zij ook meer verwant aan de naburige (Duitse) plaatsen als Kaldenkichen, Breijell en Bracht.

Dus zijn onze voorouders Nederlanders? Wonen ze in een gebied dat bestuurd en beheerd wordt door het koninkrijk der Nederlanden of door de Republiek der Verenigde ProvinciŽn? Tot 1816 en wellicht tot 1839 in ieder geval niet.
Zijn onze voorouders dan Duitsers? Ook hier kunnen we vraagtekens bij plaatsen. Tot aan het eind van de 19de eeuw is van een Duitse natiestaat geen sprake. Het toenmalige Duitsland is onderverdeeld in tientallen min of meer autonome vorstendommen.
StamboomDocumenten