Familiegeschiedenis JANSSEN
Start  | Welke nationaliteit? | Jonge vaandeldragers | Fotogalerij | Contact
andreas arnoldus janssenaajanssenvoorfabriekkinderenjwasybilla adelgunda stinkes
Inhoudsopgave

De eerste en tweede generatie: van Helden naar Tegelen

De derde generatie:
Andreas Janssen

Pottenbakkers

De vierde generatie:
Josephus Laurentius
Janssen


Joseph Engels

De vijfde generatie:
Andreas Arnoldus Janssen


Naar Deventer


De pottenbakkerij

De zesde generatie

De zevende generatie

De achtste generatie

De familie Koolhof

De familie Engels

De familie Bernards

Andere zijtakken


Overige informatie
De familie Koolhof

Jacob Willem Andries Janssen trouwt op 25 juni 1914 met Henrica Maria Koolhof, roepnaam Riek. Zij is op 23 januari 1893 te Deventer geboren. Zij overlijdt op jonge leeftijd, net veertig jaren oud op 28 januari 1933 te Deventer. Haar doodsoorzaak is ons onbekend. In haar korte leven heeft zij aan zeven kinderen het leven geschonken, vier zonen en drie dochters.

Wie is Hejohanneskoolhofnrica Maria Koolhof? Wie zijn haar ouders, broers en zusters? Zij is de dochter van Johannes Koolhof (geboren te Haarle/Raalte op 23 januari 1850 en overleden te Deventer op 19 februari 1927) en Henrica Hagen (geboren op 19 maart 1859 in Terwolde en overleden op 30 november 1912 in Deventer). Koolhof trouwt Hagen op 11 november 1886 te Deventer. De Koolhofs zijn rijke boeren, hebben veel land en vee en bestieren een zuivelbedrijf annex -winkel aan de Molenbelt te Deventer. Ze verkopen er onder meer melk, boter, kaas en eieren. Maar met de melk is wat loos. Volgens overlevering doet Koolhof nogal wat water bij de melk. Een grap die in Deventer de ronde doet was: "Wat is de beste koe van Koolhof?" Antwoord: "De ijzeren koe!" ofwel de waterleiding.


Johannes en Henrica hebben naast Henrica Maria nog acht kinderen, vier dochters en drie zonen.
Laten we met de zonen beginnen.
  • Jan Koolhof is geboren op 31 december 1888 in Deventer. Hij trouwt er op 2 september 1913 Johanna Hendrika Josephina Kleverkamp. Zij krijgen samen tien kinderen, waarna Johanna op jonge leeftijd overlijdt. Amper 36 jaren oud. Zij overlijdt aan een niervergiftiging. Drie weken nadat haar jongste kind in het kraambed is overleden. (Zij is geboren te Deventer op 23 maart 1890 en er overleden op 20 oktober 1926). Jan hertrouwt en wel met Aleida Alberta Mulder (geboren 7 november 1893 te Voorst en te Deventer overleden op 1 mei 1987). Jan zet lange tijd het zuivelbedrijf van zijn vader voort, tot ongeveer 1955. Naar verluidt houdt zijn tweede vrouw er niet van om in de winkel te staan. Jan verkoopt zijn bedrijf en treedt in dienst als vertegenwoordiger bij de Friesche Vlag. Jan is niet onbemiddeld. Hij handelt in pony’s en heeft grond met een kolk bij het kanaal naar Raalte. Hij heeft ook ponywagens, waarmee je als kind kunt gaan rijden. Hij geeft elk van zijn acht (levende) kinderen een huis of laat elk van de kinderen na zijn dood een huis na. Vlak voor zijn 72ste verjaardag overlijdt Jan aan een hartinfarct op 17 december 1960.
  • Daarnaast wordt op 1 september 1890 Antonius Johannes Koolhof geboren. Hij sterft drie dagen later op 3 september.
  • Verder overlijdt op 14 november 1897 Antonius Bernardus Koolhof. Hij is dan ongeveer zeven maanden oud.

De vier andere dochters.
  • De oudste dochter is Johanna Gesina. Zij is op 26 november 1891 te Deventer geboren. Zij wordt non en leeft verder onder de naam zuster Romualda.  Zij woont lange tijd in het klooster aan de Berg en Dalseweg te Nijmegen. Op 93-jarige leeftijd overlijdt zij te Voorschoten (14 december 1984).
  • klik op de foto's voor nadere informatie.professieromualda
        

  • Willemina Johanna Maria Koolhof (Mien) trouwt op 14 juni 1922 met Gradus Cornelis Johannes Burgers, van beroep slager en krijgt acht of negen kinderen. Er is een tweeling die tijdens de geboorte sterft.
  • Marie Koolhof blijft haar hele leven ongehuwd. Over haar doen tegenstrijdige verhalen de ronde. Aan de ene kant wordt er verteld dat zij geestelijk niet helemaal honderd procent is, dat zij in een tehuis in Twello woont, erg achterdochtig is en de sloten van haar deuren dichtplakt om te zien of iemand is binnengedrongen. Aan de andere kant zegt men dat zij de flinkste van het hele stel is. Dat zij – na het overlijden van haar oudere zus Henrica Maria in 1933 - langere tijd voor haar kinderen gezorgd heeft. De verhalen zijn zo tegenstrijdig dat we denken dat hier sprake moet zijn van persoonsverwisseling. Nader onderzoek moet dit uitwijzen.
  • Tenslotte hebben we Gerritdina Johanna Maria Koolhof, roepnaam Dien. Zij is op 20 november 1902 te Deventer geboren. Zij trouwt op 14 oktober 1930 met Johannes Henricus Reijers (geboren te Doesburg op 14 oktober 1901), volgens de annalen van beroep fabrikant. Hun huwelijk duurt bijna 57 jaren. Zij zijn gezegend met een viertal kinderen (Ine, Liesbeth, Constant en Lidy) en veel kleinkinderen. Johannes (Jan) Reijers en Gerritdina (Dien) Koolhof wonen van 1939 tot 1981 in de Alexander Hegiusstraat nummer 7.
    Johannes Reijers heeft een fabriek in onder andere chocolade aan de Molenbelt in Deventer, in dezelfde straat waar Gerritdina Koolhof opgegroeid is en onze overgrootouders Koolhof woonden. Hoe deze fabriek heette is niet honderd procent duidelijk maar het zou de fabriek Reko kunnen zijn die destijds aan de Molenbelt gevestigd was. Reko zou namelijk een samentrekking kunnen zijn van: Re=Reijers  en Ko=Koolhof!  Zij overlijdt op 27 januari 1987, hij een jaar later op 19 februari 1988.  Ga verder op de volgende pagina.


StamboomDocumenten:
Doop-,trouw en overlijdensakten en foto`s