Familiegeschiedenis JANSSEN
Start  | Welke nationaliteit? | Jonge vaandeldragers | Fotogalerij | Contact
andreas arnoldus janssenaajanssenvoorfabriekkinderenjwasybilla adelgunda stinkes
Inhoudsopgave

De eerste en tweede generatie: van Helden naar Tegelen

De derde generatie:
Andreas Janssen

Pottenbakkers

De vierde generatie:
Josephus Laurentius
Janssen


Joseph Engels

De vijfde generatie:
Andreas Arnoldus Janssen


Naar Deventer


De pottenbakkerij

De zesde generatie

De zevende generatie

De achtste generatie

De familie Koolhof

De familie Engels

De familie Bernards

Andere zijtakken


Overige informatie
Van Helden naarTegelen

Op 26 juni 1756 overlijdt Lambertus Janssen waarschijnlijk te Helden (Limburg). Zijn geboorte- of doopdatum of -plaats zijn ons tot nu toe onbekend. Hij is gehuwd met Catharina Gommans van wie ons op dit moment nog niets bekend is. Wel weten we dat zij samen tien kinderen krijgen, zes dochters en vier zonen. Ook van bijna al deze kinderen weten we weinig, alleen hun exacte doop data te Helden. Toevalligerwijze weten we meer van een van zijn zoons: Matthias. Hij is op 13 januari 1737 te Helden geboren en op 23 maart 1818 te Tegelen gestorven. Wanneer Matthias naar Tegelen is verhuisd (en of hij rechtstreeks van Helden naar Tegelen gegaan is) is ons onbekend. Hij is onze rechte voorvader.

Matthias trouwt Joanna Driessen (geboren op 4 februari 1739 te Tegelen en aldaar gestorven op 24 augustus 1811). Zij hebben vijf kinderen, vier dochters en een zoon. De oudste dochter, Catharina, is op 23 februari 1770 te Tegelen gedoopt. Hieruit kunnen we opmaken dat Matthias voordien naar Tegelen is verhuisd. Dat hij in ieder geval vanaf 1770 in Tegelen woont. Van hem is bekend dat hij als dagloner/pachter woont en werkt op de Bongerdhof, een boerenhoeve, tegenwoordig gelegen aan de Van Wevelickhovenstraat 1 te Tegelen.

Van de vijf kinderen van Matthias en Joanna kennen we de doop- en overlijdensdata. Allen zijn te Tegelen gedoopt en overleden.
Voor onze familiegeschiedenis is Andreas de belangrijkste. Hij is op 12 januari 1776 te Tegelen geboren en er op 22 april 1822 overleden. Hij huwt met Petronilla Houba (geboren op 23 augustus 1779 te Tegelen en aldaar gestorven op 13 november 1837).


Stamboom
van MatthiasDocumenten:
Doop-,trouw en overlijdensakten van Matthias en Joanna